Leren = leuk

Verveling en ongemotiveerdLeren maar niet presteren

Huiswerk….. de schrik van menig leerling én ouder. In de bovenbouw van de basisschool begint het met thuis zelfstandig weektaken maken, vervolgens komen daar de projecten, spreekbeurten en de eerste echte toetsen bij.

Op de basisschool kan het al lastig worden met huiswerk maken maar in de brugklas wordt ineens verwacht dat jouw kind zomaar circa dertien vakken kan bijbenen, er motivatie voor op kan brengen en al het huiswerk aankan. En dan vliegen ook nog eens al heel snel de toetsen jouw kind, figuurlijk dan, om de oren.

Het bij blijven met alle vakken, het efficiënt en effectief kunnen plannen, zelfstandig werken, structuur aanbrengen, je concentreren, goed leren en overzicht behouden zijn geen aangeboren vaardigheden maar wel nodig om mee te kunnen komen op school.

Niet iedere leerling kan op tijd en in voldoende mate deze vaardigheden zich eigen maken. Om diverse redenen kan het zijn dat zij niet in staat zijn om bij te blijven met de les- en leerstof en goede resultaten te behalen bij toetsen.
Ondanks hun grote inspanningen blijven zij steken, lopen achter bij één of meerdere vakken, raken gedemotiveerd en verliezen steeds meer zelfvertrouwen.

Om je kind het beste uit zichzelf te laten halen én gemotiveerd te houden, biedt Voorbeeldigleren begeleiding in de vorm van bijles, huiswerkbegeleiding of een Training Leren Leren Methode.
Zelfstandig huiswerk maken, alle stof begrijpen en leren is niet voor iedere leerling even vanzelfsprekend of gemakkelijk.

Voorbeeldigleren helpt je kind achterstanden weg te werken, zelfstandig en gemotiveerd huiswerk te maken en leren, betere resultaten te behalen, maar vooral plezier in het leren te krijgen

Oorzaken tegenvallende resultaten

Niet presterenVeelal hebben leerlingen niet (goed) leren leren. Na een paar keer doorlezen van het leerwerk, meestal op de dag voor een toets, wordt gedacht dat er ‘goed geleerd’ is.
Bij overhoringen, vlak nadat is geleerd, lijkt jouw kind de leerstof echt te kennen maar met deze manier van leren (stampen) is de leerstof voor een korte periode in het kortetermijngeheugen opgeslagen en in onvoldoende mate in het langetermijngeheugen. Het meeste van de leerstof is dan ook de volgende dag alweer vergeten.
Je kind heeft dan wel inspanningen geleverd, maar de verwachte resultaten blijven uit.

Ook de wijze waarop de lesstof wordt aangeboden kan een oorzaak zijn dat je kind niet kan bijblijven. Het overwegend talige onderwijs, informatie overgebracht door verbale en schriftelijke communicatie, is voor leerlingen met een primaire voorkeur voor beeld, vaak moeilijk te volgen en bij te houden.
Deze leerlingen, de beelddenkers, hebben onder andere moeite met het tempo en de volgorde waarin de informatie wordt overgebracht. Deze leerlingen krijgen op school niet de tijd die zij nodig hebben de informatie volgens hun verwerkingsproces tot zich te nemen. De kans dat zij achter raken is dan ook groot.

De Leren Leren Methode; sneller, effectiever én leuker leren

Blij gemotiveerd kindIn de training Leren Leren Methode leert je kind wat goed leren inhoudt. Het gebruiken van zowel taal áls beeld, op een andere, creatievere wijze kijken naar de leerstof, door het leren te combineren met spelen en bewegen en het aanspreken van de fantasie, maken dat de stof beter en langer wordt onthouden. Buiten dat dit een leuke manier van leren is, zal dit ook op korte termijn een verbetering in prestaties opleveren. Het zelfredzaam maken staat hierbij voorop want uiteindelijk dient je kind zonder hulp in staat te zijn zelfstandig verder te komen.

Leren volgens de unieke Leren Leren Methode, biedt niet alleen al op korte termijn zichtbaar betere resultaten; je kind zal hier de rest van zijn leven volop profijt van hebben!

Willemijn van Maanen:
“Onze dochter (16) heeft haar motivatie om goede cijfers te willen halen opgepikt door de aanpak van Voorbeeldigleren. Toen haar motivatie weer goed zat, gingen de cijfers in een stijgende lijn en was leren opeens best leuk. Onze dochter zei daarover: Madelene bracht mij op het juiste (leer)pad. Ze hielp me zélf het effect van het leren-leren inzien.”

Ouder(s)-begeleiding

Om jou, als ouder, nieuwe inzichten te geven om het leren gemakkelijker en aangenamer te maken voor jouw kind(eren), geeft Voorbeeldigleren de workshop Leren Leren Methode voor Volwassenen.
Hierin leer je jouw kind(eren) te helpen met eenvoudig sneller en effectiever te leren door een juiste planning en verdeling van het opgegeven werk te maken, nieuwe informatie goed in het langetermijngeheugen op te slaan en hoe met de inzet van creativiteit leren weer leuk wordt.

Voorbeeldigleren maakt leren weer leuk!

Voorbeeldigleren is gecertificeerd trainer Leren Leren Methode, ontwikkeld door Kind in Beeld, een onderwijsadviesorganisatie die zich richt op het begeleiden, onderzoeken en motiveren van jeugd op het gebied van leren en lezen.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan gerust contact op en maak een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.